סיכום

סיכום לאורך הפרק ניכר הקשר בין התפתחות הדיבור והשפה להתפתחות הקוגניטיבית של הילד בתקופה זו של חייו . פיאז'ה הצביע על כך שבסביבות גיל 18 חודשים הילד מגיע לסוף התקופה הסנסו-מוטורית ונכנס לתקופת החשיבה הטרום-מושגית . זוהי תקופה של ראשית הייצוג הסמבולי . הילד מסוגל ליצור קשר בין אובייקטים שאינם נוכחים מולו לבין מילים , אם כי עדיין הוא עסוק בנושאים הקשורים לעולמו המיידי . כמו כן , הילד יכול להפעיל חפצים על ידי הפעלת גורם נוסף , כמו הפעלת אמו או אביו , וזאת הוא עושה בעזרת המילים המשמעותיות שהוא מפנה אליהם . כמה אפיונים בולטים לתקופה החד-מילית ; דגם שפה נלקח על ידי הקלטה ותעתוק הנאמר . תיאור של דגימת שפה טבעית מצוי בפרק 9 " דרכי הערכת שפה . בתקופה החד-מילית מחליפה בהדרגה השפה המילולית את השפה הבלתימילולית , שאפיינה את דרכי ההתקשרות של הילד בשנת החיים הראשונה שלו .  אל הספר
מכון מופ"ת