ההתפתחות הפרגמטית בתקופה החד-מילית

ההתמ תחות גזפיגטטית גתקועה חחל-טילית בשנת החיים השנייה הופכים הילדים לתקשורתיים יותר . הם מסוגלים להביע מגוון של כוונות גם אם טרם רכשו מילים רבות וכללים פורמליים של דקדוק . בתקופה החד-מילית מופיעות פעולות דיבור המובעות במבעים המכילים מילה בודדת בתבנית הנגנתית המביעה את הכוונה . בין פעולות הדיבור בראשית התקופה החדמילית ניתן לזהות פעולה של הצהרה [ declarative ] או שיום החפצים [ naming ] הנמצאים בטווח ראייתו של הילד , [ here and now ] כמו למשל : "עוגה , " ! "אוטו , " " כפית ; " וכן כוונות של הבעת צרכים , [ imperative ] כגון דחייה של דברים שאינו רוצה בהם או דרישה של דברים שהוא רוצה בהם , כמו למשל : "תראה , ''! "ת'זה" [ רוצה את זה , [ "זוז . " בדרך זו מפעיל הילד את סביבתו בעזרת המילים . עם הזמן מתווספות פעולות דיבור המייצגות גם דרישה לפעולה , המכוונת לרוב להפעלת 1 המבוגר וקשורה לסיטואציה המיידית '') תן ;('' דרישה לתשובה תוך ציפייה לתגובה " ) מה זה !( " ? מילות נימוס כתשובה או כחיקוי , המופנות לאדם לרוב לציון תחילתו או סיומו של שיח " ) תודה ( " ו מחאה המציינת התנגדות למבוגר " ) לא ('' ו תשוב...  אל הספר
מכון מופ"ת