הבנת השפה לעומת הפקת השפה בתקופה החד-מילית

הבנתהשפ הלעומתהפ קתהשפ הבתקופההחד-מילית בהשוואה בין רמת ההבנה של הילד בתקופה החד-מילית לעומת הפקותיו , מקדימה הבנת השפה והדיבור את ההבעה מבחינת כמות אוצר המילים ומורכבותן בשלושה חודשים לערך . למרות שהילד מפיק מבעים בני מילה אחת בלבד , הרי שהוא מבין מבעים שלמים המופנים אליו , ומספר המילים שהוא מבין עולה על מספר המילים שהוא מפיק . במחקרם של פנסון ועמיתיה ( Fenson et al ., 1994 ) על 1789 ילדים בגיל 30-8 חודשים , דוברי אנגלית ילידי ארה"ב , נמצא שבגיל 13 חודשים ילד מפיק אמנם רק כ10- מילים בממוצע , אך מבין כ110- מילים f בגיל 16 חודשים הוא מפיק פחות מ50- מילים בממוצע , והבנתו היא בטווח של 321-92 מילים . ההבדל בין ההפקה של הילד להבנתו הוא לא רק במספר המילים הרב שהוא מבין , אלא גם בסוג המילים . ילד מבין פעלים רבים למרות שאינו מפיק אותם , אלא משתמש בשמות עצם במשמעות של פועל ( כנזכר לעיל בפרק זה . ( גנטנר Gentner , ) ( 1978 משער שהסיבה לכך היא העובדה שניתן להתבטא באופן יעיל בעזרת פעלים ספורים , מאחר שפועל אחד יכול לבטא רעיונות שונים ומגוונים , ולכן ניתן להשתמש בו בהפקת מבעים רבים . כך , למשל , הפ...  אל הספר
מכון מופ"ת