תהליכי הבנת השפה בתקופה החד-מילית

תהליכיהבנת השפה בתקופה החד-מילית אחת השאלות המעניינות בתקופה זו היא ו כיצד ילד מבחין בקיומן של המילים בתוך רצפי הדיבור שהוא שומע ? כלומר , כיצד הוא מזהה את גבולותיה של המילה וקובע את תוכנה ? למעשה , כבר בגיל שבעה עד עשרה חודשים הילד מזהה מילים בעזרת רמזים פונטיים כמו הדגשות או קצב , והוא ממשיך לעשות כך גם בתקופה החד-מילית . גם המבוגר מעוניין ללמד את הילד מילים , ולכן הוא נוטה להדגיש ברצף דיבורו מילים חדשות אף בצורה מוגזמת , ובכך עוזר לילד לזהות את גבולותיהן . ( Ratner , 1996 ) לרוב , הדיבור המופנה אל הילד בנוי ממבעים קצרים , אוצר המילים המופנה אליו מכיל מילים לא רבות , והן חוזרות במבעים שונים בהזדמנויות שונות . כשהילד שומע רצף צלילים חוזר , הוא מזהה אותו כמילה . המבוגר גם מקל על רכישת משמעויות המילים בכך שהוא מתייחס אל ישויות הקיימות בסביבת הילד "כאן ועכשיו , " ולרוב משיים חפצים בסביבה תוך הבטה בהם . לאחר שהילד זיהה את המילה , עליו לקשר אותה עם משמעותה המדויקת כדי להבינה . כך , למשל , עליו להבין שהמילה '' דובי" היא התווית המייצגת של הצעצוע המכונה "דובי , " והיא אינה התווית המייצגת של א...  אל הספר
מכון מופ"ת