רכישת משמעויות בתקופה החד-מילית

רכישתמשמעויו תבתקופ ההחד -מילית בתהליך רכישת המשמעויות מקשר הילד בין הידע שהוא רוכש מתוך התנסויותיו עם פריטים שונים באירועים שונים לבין מילים המייצגות את הפריטים והאירועים השונים . תהליך הרכישה איטי . לא תמיד תואמות המשמעויות של המילים אצל הילד את משמעותן המוסכמת , והדבר בולט בעיקר בתחילת השימוש במילים . במהלך התקופה החד-מילית מקבלות המילים את משמעותן המקובלת , ובסוף התקופה החד-מילית רק למעט מאוד מילים חסרה המשמעות המשמשת גם את המבוגר . תוכן המילים שמביע הילד בתקופה החד-מילית מייצג , תחילה , בעיקר תוויות של חפצים ופעולות מסביבתו הקרובה והמוכרת של הילד . טווח המשמעויות של המילים הראשונות רחב . המילים הבודדות הנאמרות בתקופה החד-מילית מביעות רעיון שלם - הולופראזה . כך , אמירת שם אינה מציינת את שם העצם בלבד , אלא גם את תכונותיו , את הפעולות הקשורות בו , את חוויות הילד עמו ואת הסיטואציה הקשורה בו על פי ניסיונו של הילד . כזאת , למשל , היא המילה "אוכל , " היכולה לסמן "אני רוצה לאכול דיסה מתוך צלחת אדומה' . השימוש בצלילי המילה הוא אמנם שימוש עקבי באותן נסיבות או באותו הקשר , אך אותה אמירה יכול...  אל הספר
מכון מופ"ת