סוגי המילים בלקסיקון הילד בתקופה החד-מילית

סוגיהמילים בלקסיקון הילד בתקופ ההחד -מילית בחינת חלקי הדיבור מצביעה , לפי דרומי , ( 1998 ) על כך שבראשית התקופה החדמילית כ 59 ° / 0- מהמילים שבאוצר המילים של הילד הן מילים המשמשות לכינוי חפצים , ומכילות בעיקר שמות עצם ( על פי גלמן ועמיתיה [ Gelman et al ., 1998 ] השמות מהווים כ 51 ° / 0- מהמילים . ( גם בעת "הפיצוץ הלקסיקלי" נוספים בעיקר שמות עצם . באותה תקופה , על פי גולדפילד ורזניק , ( Goldfield & Reznick , 1990 ) שמות העצם מהווים כ 72 ° / 0- מהלקסיקון . שמות העצם מופיעים לרוב ביחיד , אלא אם כן הצורה הנפוצה בשימוש היא ברבים ( כגון "מדרגות . ( " שמות העצם הראשונים שייכים לעולמם של הילדים בגיל זה ומתארים את האנשים הקרובים להם , המאכלים המוכרים , חלקי גוף , פריטי לבוש , שמות בעלי חיים ורהיטים ( Bates et al ., 1994 ; Clark 1979 ; Dromi , 1987 ) בין שמות העצם מוצאים שמות כלליים " ) כלב ( " ושמות ספציפיים " ) אמא . ( " לעתים שמות העצם משמשים גם כפועל . למשל המילה "טיה" [ אמבטיה ] יכולה לשמש גם במובן של הפועל '' להתרחץ . " באופן כללי , המילים לחפצים נרכשות לפני המילים לפעולות . מספר הפעלים נ...  אל הספר
מכון מופ"ת