קצב הופעת המילים הראשונות ומשמעותן

ק צב הופעת המילים הראשונותומשמעותן המילים הראשונות מופיעות בסביבות גיל 15-10 חודשים Benedict , 1979 ; ) . ( Fenson et al ., 1994 הן נשמעות דומות לקדם-מיליות iv ^ invy , [ protowords ] בסוף התקופה הקדם-מילית . כזכור , הקדם-מיליות ( או ( PCF-n הן רצף של צלילים בעל משמעות עקבית עבור הילד . הן מביעות כוונות תקשורתיות כמו כוונה קדם-הוראתית או כוונה קדם-הצהרתית . בכך הן משקפות יכולת פרגמטית של הילד , אך עדיין לא יכולת סמנטית , שאותה משקפות המילים הראשונות . המילים הראשונות קרובות למילים של השפה שבסביבת הילד בהרכב הצלילי שלהן , ואילו הצלילים המרכיבים את הקדם-מיליות אינם מזכירים את צלילי השפה שבסביבת הילד . אמנם המילים הראשונות אינן בהכרח מילות השפה המקובלות , אולם , כאמור , הפקתן דומה לזו של המבוגר , והן עקביות בשימושים החוזרים שלהן ( דרומי , . ( 1998 לעתים נלוות מחוות למילים הראשונות , המבהירות את משמעותן . רוב הילדים מתחילים בהפקת המילה הראשונה בראשית שנת חייהם השנייה , ובסיומה של אותה שנה הם מפיקים כ300- מילים בממוצע . ( Fenson et al ., 1994 ) ממצאים של מחקרים שנעשו על ילדים הרוכשים שפות ש...  אל הספר
מכון מופ"ת