שונות בין ילדים ברכישת מילים ראשונות

שונותבין ילדים ביכישת טילים ראשונות קיימים הבדלים אינדיווידואליים רבים ובולטים מאוד ברכישת השפה בקרב הילדים בתקופה החד-מילית . יש ילדים המתחילים את התקופה החד-מילית כבר בגיל 10 חודשים , ויש המגיעים אליה בגיל 18 חודשים . יש ילדים העוברים תקופה זו מהר ולאחר תקופה קצרה ביותר מתחילים ליצור מבעים בני שתי מילים או יותר , ויש שאצלם התקופה החד-מילית נמשכת לאורך תקופת זמן ארוכה , אף לאורך שנה שלמה . יש ילדים המסתפקים ב 20 - 10- מילים בודדות ועוברים לצירופי מילים , ויש אחרים האוגרים מספר רב יותר של מילים 100 - 50 - מילים ולעתים אף כמה מאות מילים - עד שהם מצרפים שתיים-שלוש מילים למבע . דרומי ( 1998 ) ציינה במחקרה שאצל בתה קרן ארכה התקופה החד-מילית כשמונה וחצי חודשים . בגיל 16 חודשים קרן רכשה 111 מילים - כשליש מהלקסיקון של התקופה החד-מילית שלה - וצירופי מילים הופיעו לאחר רכישה של 337 מילים . יש ילדים הנוטים להשתמש באופן בולט בשם לכל ישות " ) מוצץ , " "בקבוק" - לחפצים ; "אבא / ' "אמא , " "טטה" } סבתא - { לאנשים , ( כך שאוצר המילים שלהם נושא ^^ רפרנציאלי ברור , ויש אחרים הנוטים להשתמש באופן בולט בבי...  אל הספר
מכון מופ"ת