פרק 4 התפתחות השפה והדיבור בתקופה החד-מילית

ג $ יק 4 התמ תחות השעה והזי גור גתקועה החד -טילי ת בסביבות גיל שנה מתאפיינת שפת הילד במעבר מתקשורת באמצעות קולות שונים , תנועות ומחוות [ ג י סטות ] וכן הבעות פנים לתקשורת באמצעות מילים . מכאן ואילך ההפקות הקוליות של הילד הופכות להיות עקביות , בעלות מבנה חוזר ונושאות משמעות . לעתים מכילות ההפקות מילה אחת , לעתים שתי מילים ולעתים אף יותר . פרק זה ידון בהתפתחות השפה והדיבור בתקופה שבה מופיעות המילים הראשונות ונוצרים מבעים חד-מיליים . התקופה מתאפיינת בשינויים אישיים בין הילדים הן מבחינת האסטרטגיות שהילדים מאמצים לעצמם לצורך רכישת השפה והדיבור והן מבחינת זמן ההופעה של ההפקות השפתיות , כמותן ואופיין . יחד עם זאת ישנן תופעות דומות בין ילדים שונים הרוכשים שפה באותה החברה ואף בין ילדים החיים בסביבות לשוניות שונות . עטרות הערק להכיר את צורות התקשורת של הילד בתקופה החד-מילית ; להצביע על דרכי רכישת המילים והמבעים המשמעותיים הראשונים בגיל שנה עד שנה וחצי ; להדגיש את הקשר בין ההתפתחות השפתית לבין ההתפתחות החברתית וההתפתחות הקוגניטיבית של הילד ; לבחון את השונות הקיימת בין הילדים ברכישת השפה והדיבור ב...  אל הספר
מכון מופ"ת