"התינוק מתעניין בפניו של האדם שאתו ויוצר קשר-עין עמו"