"התינוק מבטא סימנים של תקשורת עם הסובכים אותו כבר מרגעי חייו הראשונים"