סיכום

סיכום השינוי הבולט אצל הילדים מלידה ועד גיל שנה חל בהפקת הצלילים . הילדים עדיין לא מפיקים דיבור רב , אך כבר בשלבים מוקדמים של חייהם הם מפתחים את יכולתם להפיק את צלילי השפה . בסוף השנה הראשונה יש כבר לילדים יכולת להפיק צלילי דיבור רבים הדרושים בשפתם . ניתן להבחין בכמה נקודות ציון בהתפתחות הקולות בתקופה הקדם-מילית ן עם לידתו הילד מפיק בכי רפלקסיבי וקולות וגטטיביים ו בגיל שמונה שבועות לערך מופיעים גרגורי שמחה : בגיל 16 שבועות לערך נלווה הצחוק לקולות הילד ומתחיל '' המשחק הקולי" ; בגיל 36 שבועות לערך מוכפל המלמול ; בגיל 48 שבועות לערך מופיע מלמול שאינו מוכפל ; ובגיל 52 שבועות לערך מופיעה המילה הראשונה . גם כאשר עדיין אין הוכחה אצל מרבית הילדים ליכולת ביצוע של מילים או ליכולת דקדוקית במחצית השנייה של שנת החיים הראשונה , הרי הם מציגים הוכחה להבנה של מילים ספורות ולהתפתחותה של התנהגות תקשורתית . טבלה מספר 3 . 2 מסכמת בקצרה את תחומי ההתפתחות השונים של ילדים בשנת החיים הראשונה .  אל הספר
מכון מופ"ת