הקשר בין התפתחות מערכת השפה והתפתחות מערכות שונות

הקשרבין התפתחות מערכת השפה והתפתחות מערכותשונות התפתחות השפה והדיבור בתקופת חיים זו נתמכת על ידי התפתחות מקבילה של מערכות אחרות ; המערכת החושית-תנועית [ סנסו-מוטורית , [ המערכת העצבית , המערכת הקוגניטיבית , המערכת השמיעתית והמערכת החברתית והרגשית . מבחינה סנסו-מוטורית , חלה התפתחות משמעותית בתקופת גיל זו . באופן כללי הילד עובר מפעילות רפלקסיבית ומקרית לפעילות רצונית ומבוקרת . כך , למשל , אחיזתו הופכת להיות אחיזת "אגודל-אצכע" - אחיזה בלעדית למין האנושי . הוא כבר מסוגל להאכיל את עצמו תוך אחיזה בבקבוק , ובסוף התקופה הוא אף מבצע צעדים עצמאיים ראשונים . גס באזור הפה חלים שינויים המתבטאים בשכלול כישורי תנועה . הילד שולט על תזוזות מכוונות של השפתיים ושל הלשון , ומסוגל להפריד בין פעילויות האיברים השונים באזור הפה , כמו השפתיים לעומת הלסת התחתונה . גם בחלל הפה חלים שינויים ו חלל הפה גדל , והלשון - אשר עד כה תפסה את כל חלל הפה ותנועתה היתה מוגבלת - מסוגלת כעת לנוע ביתר חופשיות . באופן כזה משפיעים שינויים אלה על הפקת צלילים נוספים ברפרטואר של הילד . קיימת הקבלה בין ההתפתחות המוטורית הכללית והתפתח...  אל הספר
מכון מופ"ת