שלב המלמול [babbling]

שלב המלמול [ babbling ] שלב המלמול נמשך מגיל שלושה-ארבעה חודשים ועד לגיל 12-10 חודשים . בשלב זה הילד מנסה ליצור תקשורת עם סביבתו . הוא מעורר את תשומת לב הסובבים אותו על ידי השמעת קולות , דהיינו הוא עובר מהשמעת קולות רפלקסיבית להשמעה מכוונת של קולות . בתקופת גיל זו הוא מתנסה בצלילים תוך כדי משחק בהם . מספר העיצורים והתנועות שהילד מפיק עולה ; הצלילים מתחברים לרצפים והוא משמיע גם הברות ולא רק צלילים בודדים . תחילה הוא משמיע הברה המורכבת מעיצור + תנועה ( למשל : "בא" , ([ ba ] אחר כך הברה המורכבת מעיצור + תנועה + עיצור ( למשל : "באב" , ([ bab ] בהמשך , בגיל שישה עד תשעה חודשים לערך , הוא מחבר הברות על ידי הכפלתן ( למשל : "באבא ([ baba ] '' ולקראת סוף תקופת המלמול הוא מפיק רצפים הבנויים משתי הברות שונות . הקולות שהוא משמיע דומים לדיבור , והם משמשים אותו לצורך משחק או לצורך תקשורת . שלב זה בולט ביצירת קשרים באופן פעיל הן מצדו של התינוק והן מצדם של שותפיו לאירוע . על פי מחקרו של דוד , ( Dodd , 1987 ) הילד מגביר את כמות מלמוליו בעיקר כאשר נמצאים לידו מבוגרים , מעין תגובה לנוכחותם , וגם הסובבים ...  אל הספר
מכון מופ"ת