פרק 3 התפתחות השפה והדיבור בשנת החיים הראשונה

פרק 3 התפתחותהשפה והדיבור בשנתהחיים הראשונה ילד חשוף לשפה מיום היוולדו , והוא מבטא קשר של תקשורת עם הסובבים אותו כבר מרגעי חייו הראשונים . השפה מתפתחת בד בבד עם מערכות התפתחותיות אחרות - המערכת הקוגניטיבית , המערכת החברתית , המערכת הרגשית , המערכת המוטורית והמערכת העצבית . היא מושפעת מהן ומשפיעה עליהן גם יחד . מקובל להניח שהתפתחות השפה והדיבור נעשית בשלבים , ואפשר לדבר על שלבי התפתחות צפויים , גם אם לעתים מתקיימת ביניהם חפיפה . קווי ההתפתחות הם כלליים , אך השונות בין הילדים יכולה להיות רבה t יהיו ילדים שיאריכו את משכו של שלב אחד או יקצרו את משכו של שלב אחר או שכלל לא יתקיים אצלם שלב כלשהו . התפתחות השפה והדיבור היא אוניברסלית , כלומר בכל שפה השלבים דומים ; והדבר מעיד על קיומו של מרכיב גנטי במין האנושי ועל תהליך הבשלה ביולוגי אשר אחראים לרכישת שפה ודיבור . יחד עם זאת , לשפה שבסביבת הילד יש השפעה רבה על הרכישה , כגון על כמות העיצורים והתנועות ועל סוגיהם או על חוקים תחביריים הייחודיים לשפת המקום ועוד . משימות רבות מוצבות בפני הילד הרוכש שפה י עליו לאבחן צלילים , לשים לב לחוקיות החיבור בינ...  אל הספר
מכון מופ"ת