"ילדים רוכשים את היכולת התקשורתית-חכרתית תוך כדי אינטראקציה עם הסביבה" (המודל החברתי-תקשורתי)