סיכום

סיכום שפה היא מערכת תקשורתית תרבותית המבוססת על חוקים מוסכמים . למרות היותה של השפה כלי חברתי-קוגניטיבי מורכב למדי אנו נוכחים בפליאה , כיצד ילדים רוכשים אותה בתקופה קצרה יחסית . גישות שונות מנסות לתת לכך מענה . בחרנו לתאר בהרחבה חמש גישות הנראות לנו בולטות במיוחד . אחדות מהגישות נותנות משקל ליכולות המולדות שהילד מגיע לעולם מצויד בהן באשר הוא בןאנוש . גישות אחרות מעניקות חשיבות רבה לצרכים התקשורתיים של הילד ולסביבה המתווכת עבורו את השפה בשלבים השונים ובדרגות קושי שונות . נראה , שיש תרומה לשתי דרכי ההסתכלות - הן לתיאוריות המולדות המתייחסות יותר למקור תורשתי , והן לתיאוריות הסביבתיות המצביעות על מקור סביבתי חזק יותר בהסבר של התפתחות שפת ילדים . השאלה שנשאלת כיום על ידי חוקרים אינה מכוונת לשלול אחת מהן , אלא לברר מה התרומה של כל מקור . סילווסטר , 1999 ) עמ' ( 23 מנסח כך את הנושא י "הלמידה הופכת , אם כן , לדו-שיח רגיש , אך רב עצמה בין התורשה לסביבה : קיימת פעילות גומלין בין הניסיון של המינים מימים ימימה לבין הניסיונות האישיים שאנו צוברים במהלך חיינו ^ ' דהיינו , החוקרים כיום נוטים לשלב בין...  אל הספר
מכון מופ"ת