המודל הקוגניטיבי [הקונסטרוקטיביסטי]

המודל הקוגניטיבי ] הקונסטרוקטיביסטי ] התיאוריה הקוגניטיבית אינה מתייחסת לקשר בין גירויים לתגובות , כפי שעושה התיאוריה הביהויוריסטית , אלא טוענת שהעיקר הוא העיבוד המחשבתי שעושה הילד ביחס לגירויים של סביבתו , וכן התבניות ההכרתיות שנוצרות אצלו במהלך התפתחותו כתוצאה מאותם עיבודים . 20 גישה זו מכונה גס הגישה הסמנטית-קוגניטיבית או הגישה הפסיכולינגוויסטית-הסמנטית . n \>\ £ > vo ? מה , לדעתכם , הקשר בין יכולות קוגניטיביות שונות ובין התפתחות שפה ? חשבו הן על מיומנויות קוגניטיביות בסיסיות , כגון קשב וזיכרון , והן על מיומנויות קוגניטיביות גבוהות , כגון השוואה , הכללה ויכולת ארגון . ס מה , לדעתכם , קודם למה . שפה או חשיבה ? הביאו דוגמות לקדימותה של יכולת אחת על פני השנייה . חוקרים שונים דנו בקשר בין שפה וחשיבה . הדעה הקיצונית בסוגייה זו הועלתה על ידי ספיר-וורף וכונתה גם בשם . "The Sapir-Worf Hypothesis '' וורף ( Worf , 1956 ) סבר , כי השפה שבה משתמשים בסביבה תרבותית מסוימת משפיעה על דרכי החשיבה של אותה קבוצה חברתית . למשל , אם בתרבות מסוימת ישנן מילים רבות לצורות של שלג , גם החשיבה אודות השלג ותכו...  אל הספר
מכון מופ"ת