איור מספר ‭- 2.1‬ חצי הכדור המוחי השמאלי ואזורי ברוקה ו-ורניקה (מתוך ו קריאה, תיאוריה ומעשה, האוניברסיטה הפתוחה, ‭,2001‬ עמוד ‭(34‬