גישת היכולת הלשונית המולדת

גישת היכולת הלשוניתחמולדת ק * י // י / מ . האם יש תופעות לשוניות אצל ילדים שלדעתכם אינן נלמדות מהמבוגרים ( הטיות של מילים או מבנים מסוימים בשפה ?( הביאו שלוש דוגמות מדברים שנאמרו בנוכחותכם על ידי ילדים בני שנתיים עד ארבע שנים . האם ידוע לכם מלימודיכס או מתוך ניסיונכם על יכולות של ילדים שהן מולדות ? חומסקי ( Chomsky , 1965 , 1980 ) היה הבלשן הראשון אשר בשנות השישים העלה את הסברה שילדים באים לעולם מצוידים במנגנון מולד לרכישת שפה LAD -  אל הספר
מכון מופ"ת