תרשים מספר ‭- 1.2‬ יחסי גומלין בין תחומי השפה על פי המודל המסורתי ועל פי המודל התפקודי