סיכום

סיכום r \ wn היא מערכת של סמלים המשמשת את האדם ככלי לצרכיו החברתיים . בלום וליהי ( Bloom & Lahey , 1978 : 23 ) מגדירות שפה בהקשר של רכישתה , כידיעה של מערכת צופן שרירותית ומוסכמת שבאמצעותה ניתן לייצג רעיונות לשם תקשורת . הגדרה זו מתמצתת את הסקירה בפרק המבוא , באשר היא נותנת ביטוי לשלושת הממדים שבהם התמקד עיקרו של הפרק : התוכן , הצורה והשימוש . התוכן ( סמנטיקה ) - המרכיב הקוגניטיבי - מתייחס לנושאים שעליהם מדבר היחיד או אותם הוא מבין , כלומר למשמעות . בממד זה כלולים אוצר המילים , המושגים והיחסים בין המילים . הצורה ( ההגה , הצורות והתחביר ) - המרכיב הלשוני - מתייחסת לדקדוק , דהיינו לרכיבי השפה ולדרכי הקישור ביניהם לכדי מילים או צירופים או משפטים . השימוש ( הפרגמטיקה ) - המרכיב החברתי - מתייחס לדרכי המימוש של השפה בהתאם לסקשר הנסיבתי , ובתוכו ההתמודדות עם צרכיו של המוען ושל שותפיו לשיח . כל ממד עומד בפני עצמו , אך יש בין הממדים נקודות מגע ויחסי גומלין . הקשר בין הממדים מוצג להלן בתרשים מספר 1 . 1 בעקבות המודל שגיבשו בלום וליהי ( שם . ( לשם פישוט והבהרה הוצגו בפרק המבוא חמשת תחומי הידע של ה...  אל הספר
מכון מופ"ת