(5) השימוש בשפה [פרגמטיקה]

( 5 ) השימוש בשפה [ פרגמטיקה ] - הפרגמטיקה חוקרת את תפקוד בני השיח בתוך מציאות מוגדרת , בנסיבות ספציפיות ובתרבויות שונות . היא משרטטת את הכללים המנחים את דרכי השימוש בשפה בהקשר החברתי והתקשורתי שלה . ( Owens , 1992 ) יחידת הניתוח המינימלית המשמשת בדיון הפרגמטי היא המבע . לכל מבע יש שני רבדים ? . התוכן [ locution ] והשימוש שנעשה באותו תוכן , כלומר הפרשנות של התוכן . [ illocution ] התוכן נגזר מצירוף המילים במבע , והוא מעניינה של הסמנטיקה ; ואילו השימוש נגזר מהכוונה של הדברים בהקשר הנסיבתי המסוים , והוא מעניינה של הפרגמטיקה . קידוד המבע ( כלומר הבחירה במילותיו ) הוא פועל יוצא של התנאים התקשורתיים המלווים את היווצרותו , כגון ? . מי הנמענים - מה גילם , מעמדם , הבנתם וידיעתם וכדומה 1 מהן הנסיבות - תנאי הסביבה , תחום העיסוק , הנושא הנדון , מידת הפורמליות ועוד ( בעקבות ניר , . ( 1989 התלות בנסיבות התקשורתיות היא כפולה . מצד אחד , אותה אמירה עשויה לקבל משמעות שונה בהקשרים שונים . כך המבע "אני אתך" יכול להתפרש כהסכמה , או כתנחומים ועוד . מצד שני , אותה כוונה , למשל בקשה לשקט , עשויה לקבל צורות ב...  אל הספר
מכון מופ"ת