(4) תורת המשמעים [סמנטיקה]

( 4 ) תורת המשמעים [ סמנטיקה ] - הסמנטיקה עוסקת ביחסי המשמעות בין המסמן למסומן , כלומר עניינה הוא במישור התוכן . מישור התוכן הוא גם מופשט וגם סובייקטיבי במידת מה , שהרי המשמעות , כזכור , היא מהות שבהכרה [ מנטלית . [ לרוב אנו זוכרים את המשמעות של המשפט ולא את צורת המשפט על פני השטח . תורת הסמנטיקה עוסקת בתחומים מגוונים , כגון . ביסודות הבונים את המשמעות , בשינויים החלים במשמעות , ביחסים בין משמעויות וכן בניתוח תוכני של צירופים ומשפטים ועוד . המילון עוסק בהגדרות של משמעות . המילון מקשר בין אוצר המילים ( המסמנים ) לישויות ( למסומנים , ( כגון : "גרעין" '' = זרע הפרי . " המילון מביא את המשמעות " הרפרנציאלית" " ) המילונית ( " הכללית , שהיא בתחום הלאנג ! אך משמעות המילה עשויה להתגוון על פי התפקיד שמעניק לה שיבוצה במשפט או על פי סוג הטקסט או הסיטואציה שבה נאמרה . דהיינו למילה נוספת גם משמעות הקשרית בתחום הפארול . כך , למשל , מתגוונת משמעות המילה "גרעין '' בהתאם להקשר ( החוץלשוני ) של תנועות נוער או של ניתוח תחבירי או של פיצוח גרעינים בחבורה ישראלית ; ובדומה לכך מתגוונת משמעות המילה "אחת" בהקשר...  אל הספר
מכון מופ"ת