(3) תחביר [סינטקס]

( 3 ) תחביר [ סינטקס ] - התחביר עוסק בדרכי ההצטרפות של המילים . תתהתחומים הם ; חלקי הדיבור , צירופי המילים , חלקי המשפט , וגם ענף נפרד הנקרא " תחביר הטקסט" העוסק בהצטרפות רכיבי טקסט . בתת-התחום של חלקי הדיבור עוסקים במיון אוצר המילים במנותק מתפקודו במשפט , דהיינו על פי תכונותיהן הקבועות ( הנרשמות לצדן במילון . ( יש קבוצה של מילות תוכן המייצגות מהות כלשהי מחוץ ללשון : שם העצם , התואר , המספר , הכינוי והפועל 1 ויש קבוצה של מילות תפקוד המבטאות תכונה , התייחסות , או סוג של קשר : תואר הפועל , מילות החיבור , מילות היחס ומילות הקריאה . סייג לקביעה זו הוא מצב של צליל בר-חילוף [ אלטרננט ] של אותה פונמה , [ allophone ] כגון פ [ ק ] או פ [ f ] שהם שני ביצועים של אותה פונמה / p / ( למשל . פרט / בפרט , ( או צורן בר-חילוף , [ allomorph ] כגון ציון יידוע באמצעות ה או ס ( למשל ו החוק ןזחדש . ( צירופי המילים כפופים להתניות שונות . כך , למשל , בעברית קיים התאם במין , במספר וביידוע בצירוף של שם ותואר , כגון : "ילד טוב , " "הלביבה המתוקה '' , " קוביות אדומות . " רצף של מילים נחשב ל"משפט" כאשר הוא עומד בתנ...  אל הספר
מכון מופ"ת