(1) תורת ההגה [פונולוגיה]

6 ( 1 ) תורת ההגה [ פונולוגיה ] - תחוס עיסוקה הוא בהגדרת הי סודות הצליליים של השפה ובדרכי הצטרפותם . ההגה [ פונמה ] הוא , כאמור , הרכיב הקטן ביותר של 7 השפה וכשהוא לעצמו הוא נטול משמעות . ההגאים נחלקים לשני סוגים י "עיצור" - הגה שבמהלך הפקתו נעצר ( או "נחתך ( " האוויר באיברי הדיבור , ו"תנועה" - הגה שבמהלך הפקתו האוויר נע . אפשר להבחין בין עיצורים שונים על פי מקבץ תכונות , כגון : "מקום החיתוך" - ציון זוג איברי הדיבור החוסם את האוויר ; "אופן החיתוך" - ציון אופי החסימה ( מלאה / חלקית / נמשכת ועוד ;( "מידת הקוליות" ( קולי ** אטום . ( לדוגמה : ההגה / פ / ( ק ) מוגדר כדו-שפתי ( מקום החיתוך ) + פוצץ ( אופן החיתוך ) + אטום ( מידת הקוליות ;( ואילו ההגה / ו / ( v ) מוגדר כשפתישיני + חוכך + קולי . בהקבלה , מגדירים את התנועות על פי מפתח הפה , מיקום הלשון  אל הספר
מכון מופ"ת