השותפים באירוע תקשורתי

השותפיםבאי רוע תקשורתי תקשורת אנושית היא אירוע חברתי מכוון , והשפה היא כלי יעיל הנותן מענה לצרכים החברתיים של האדם . באמצעות השפה מעבד האדם מידע ומשתף אחרים במחשבותיו , רעיונותיו או רגשותיו , משבח , מגנה , פוקד ומבקש ועוד , וכמובן גם קולט את כל אלה מבן-שיחו . הבלשן רומאן יאקובסון ( 1970 ) הצביע על הגורמים השותפים לאירוע תקשורתי ועל התפקודים [ פונקציות ] שהם ממלאים , כמוצג בתמצית להלן 1 השדר - [ message ] החומר הלשוני המועבר ( מילים , צירופי מילים , משפטים , טקסט וכד . ( ' השדר מתקשר אצל יאקובסון לתפקוד הפואטי , דהיינו ל"איך" - לרטוריקה , לסגנון וכדומה . המוען - [ addressor ] השולח את השדר . המוען מתקשר לתפקוד הרגשי [ האמוטיבי , [ שעיקרו - יחסו של המוען אל התכנים המשודרים . הנמען - [ addressee ] הקולט את השדר . הנמען מתקשר לתפקוד הקונאטיבי , שעיקרו - הדרכים להפעלת הנמען ( כגון ן פקודה , בקשה וכדי . ( ערוץ התקשורת - [ contact ] הצינור שדרכו עובר השדר ( כגון ערוץ שמיעתי בדיבור , וערוץ ויזואלי בכתיבה . ( הערוץ מתקשר לתפקוד הפאטי . תפקוד זה מתמקד בשמירת הקשר ( כגון "האלו , " "כן - '' בשיחה ...  אל הספר
מכון מופ"ת