מאפייני שפת אנוש

מאפיינישפתאנוש השפה עשויה להיות מילולית ( כשמילים הן שמייצגות את התכנים ) או בלתי מילולית ( כמו הבעות פנים או גוף !( היא עשויה להיות הגויה ( כמו בדיבור ) או בלתי נהגית ( כמו בשפת סימנים של חירשים . ( הגייה מילולית , דהיינו דיבור , היא המימוש הנפוץ ביותר של השפה . ארבעה רכיבים מאפיינים שפת אנוש י סמלי ות , מוסכמות , מורכנות , ובדיבור גם קוליות . עד כמה שידיעתנו מגעת - מערך זה , בעוצמות שבו ובשילובים שבו , הוא ייחודי למין האנושי . להלן יתפרטו מאפיינים אלה של השפה . ( 1 ) סמליות - העיקרון העומד בבסיסה של שפת אנוש הוא הישענות על מערכת סמלים . השפה משתמשת במערכת של סימנים מוסכמים וקבועים המייצגים מהויות מהעולם המוחשי , כגון , כיסא , חביתה , שעון , או המופשט , כגון ! התמצאות , אהבה , מנהיגות . סמל הוא סימן מכוון שמטרתו להעביר רעיון כלשהו . המילה היא דוגמה לשימוש בעיקרון ההסמלה . המילה מוגדרת כרצף קבוע של הגאים ( צלילים ) הנושא משמעות , דהיינו רצף המסמל מהות הקיימת בעולם שמחוץ ללשון . אין בין צלילי המילה לבין תוכנן התקשורתי כל קשר חיצוני . כך , למשל , אין כל זיקה בעולם  אל הספר
מכון מופ"ת