שפה - הלכה ומעשה

שפה - הלכהומעשה אבי הבלשנות המודרנית , פרדינאנד דה-סוסיר , ( de-Saussure , 1959 ) שאף לחשוף את העיקרון המארגן של התקשורת האנושית . דה-סוסיר הבחין בין התנהגות 1 לשונית המיוחדת לפרט , לאדם כלשהו , שאותה הוא כינה "פארול" - parole ) בצרפתית "דיבור , ( " לבין התנהגות לשונית של כלל קהילת הדוברים , שאותה הוא האבחנה בין "לשון" ו"שפה" אינה חד-משמעית . בחרנו להשתמש במונח "שפה" לתיאור אדהוק של מערכת התקשורת האנושית המושתתת על עקרון ההסמלה , וב"התנהגות לשונית" לשם דיון ממבט-על מכליל על עקרונות השימוש בשפה . כינה "לאנג" - langue ) בצרפתית "שפה . ( " הפארול הוא המימוש של השפה באמצעות איברי הדיבור של אדם יחיד הנתון בנסיבות תקשורתיות מסוימות . הלאנג , לעומת זאת , מציין הפשטה של כלל היסודות והחוקים המוסכמים של השפה המשותפים לכלל דובריה .  אל הספר
מכון מופ"ת