פרק 1 מבוא: מהי שפה?

פרק 1 מבוא : מהי שפ ה ? האדם הוא יצור חברתי , והשפה משמשת לו כלי מרכזי למימוש צרכיו התקשורתיים . באמצעות השפה האדם מגבש את מסריו ויכול להעבירם לזולתו . הוא יכול להביע רצונות ולהצביע על צרכים , לקבל מידע ולמסור מידע , לשתף ולהשתתף בחוויות ועוד . דרכי התקשורת האנושיות אינן מתמצות רק בשימוש בשפה הקולית . אדם יכול להעביר מסרים באמצעות מחוות [ ג'סטות , [ העוויית פנים [ מימיקה , [ ריקוד , שריקה ועוד ; אך ה"שפה" - זו המתממשת בדיבור או במערכת סימנים ( כמו אצל חירשים - ( היא כלי התקשורת העיקרי שלו . השפה היא מערכת מורכבת של סמלים הייחודית לבני אנוש . ניתן להעביר באמצעותה מידע במהירות , בקלות ובגמישות ובאופן מדויק בהרבה מאשר בדרכי תקשורת אחרות . השפה היא התנהגות לשונית הנרכשת באופן טבעי ובדרך בלתי פורמלית על ידי כל תינוק הגדל בסביבה אנושית . פרק המבוא משמש מסגרת התייחסות המשרטטת בקווים כלליים את תחומי העיסוק בשפה , ומהווה בכך תשתית לדיון בהיבטים השונים של רכישת השפה בשאר פרקי הספר . טטרגת ה & רק לדון במהותה של שפת אנוש מנקודת מבטן של תיאוריות שונות להצביע על הרכיבים של השפה ועל דרכי שילובם למע...  אל הספר
מכון מופ"ת