"להבין את הקשרים ההדוקים בין התפתחות השפה הדבורה והתפתחות השפה הכתובה"