"לצפות בילדים ולהקשיב להם כדי ללמוד על יכולתם לתקשר ועל צמיחת שפתם"