חשיבות יחידת ההוראה להכשרת מורים

חשיבות יחידת ההוראה להכשרתמורים יחידת ההוראה מעשירה את תכנית הלימודים בהכשרת המורים בחמישה ממדים אלה : ( 1 ) הבנת התפתחות השפה ורכישתה - יחידה זו מיועדת למורי מורים ולמדריכים פדגוגיים במכללות לחינוך , ועיקר חשיבותה בהעמקת הדיון בנושאי התפתחות השפה והדיבור בגיל הרך . מתוך הדברים שילדים אומרים בכל שלב אפשר להבין על מה הם חושבים , איך הם מרגישים , ומהם תחומי העניין שלהם . מכאן שהתפתחות השפה אצל ילדים היא צוהר להבנת התפתחותם השכלית והחברתית . הבנת שלבי התפתחות השפה ותהליכי ההבנה וההבעה מאפשרת לנו להעריך את המשימה המורכבת המוטלת על ילדים ואת המיומנות המופלאה של רובם בהשגתה . יש ילדים המתקשים בשלבים מסוימים של משימה זו , ובעזרת הידע על הרכישה התקינה , ניתן יהיה לאתר קשיים ולהבין את מהותם ואת ייחודם אצל הילדים השונים . השפה היא אמצעי התקשורת האנושי העיקרי . ילדים ומבוגרים מתקשרים אלו עם אלו באמצעות השפה , וחשוב למחנכים להבין את אפיוניה ושלבי רכישתה . השפה היא אמצעי ההוראה-למידה בגיל הרך ובמהלך כל שנות בית הספר . לכן אנו שואפים להבין את תהליכי רכישתה ואת הדרכים לסייע לילד להעשירה . ( 2 ) הבנה ...  אל הספר
מכון מופ"ת