מבנה יחידת ההוראה

מבנה יחידת ההוראה יחידת ההוראה מתארת את תהליכי התפתחות השפה אצל ילדים על פי גילאים . בכל שלב מפורטת ההתפתחות של חמשת תחומי השפה 1 הגה ( פונולוגיה , ( משמעות ( סמנטיקה , ( צורות ( מורפולוגיה , ( תחביר ( סינטקס ) ושימוש ( פרגמטיקה . ( התחומים המתפתחים באופן מיוחד בשלב מסוים מודגשים יותר מהאחרים , ומתוארים הקשרים ביניהם ובין מרכיבי השפה האחרים . בנוסף , ישנם פרקים כלליים העוסקים במודלים של רכישת שפה , בדו-לשוניות , בדרכים להערכת התפתחות השפה ובאסטרטגיות להעשרת שפה . בכל פרק מובא רקע תיאורטי . רובו לקוח מתוך מחקרים בשפות שונות ( כעיקר באנגלית ) וכן ממחקרים בשפה העברית . החומר המדעי בעברית העוסק בהתפתחות שפה אצל ילדים הוא מצומצם בהיקפו בהשוואה לחומרים המדעיים בנושא זה באנגלית . ניסינו להתייחס במיוחד לממצאים מהשנים האחרונות העוסקים בילדים דוברי עברית . ממצאים אלה נראים לנו בעלי חשיבות מיוחדת לשיפור ההבנה של תהליכים כלליים של רכישת שפה ושל תהליכים אופייניים למבנה השפה העברית ותכניה . בנוסף , במסגרת כל פרק הצענו מגוון של פעילויות מעשיות הקשורות לנושאים הנדונים , המיועדות לעודד סטודנטים לחינוך ...  אל הספר
מכון מופ"ת