אוכלוסיית היעד

אוכלוסיית היעד יחידת ההוראה מיועדת לשמש כלי עזר להוראתם של סטודנטים להוראה במכללות לחינוך במסלולי הגיל הרך , בית הספר היסודי והחינוך המיוחד . במסלולים אלה מנחים מורים ומדריכים פדגוגיים את תלמידיהם בנושאי התפתחות הילד , ובכלל זה התפתחות השפה והדיבור . יחידה זו יכולה לסייע למורים המלמדים בקורסים של רכישת שפה ודיבור ובקורסים העוסקים בנושא האוריינות , וכן למורים המלמדים על התפתחות הילד מהיבטים נוספים , כגון הכרה , חברות , אישיות ומוטוריקה . היחידה יכולה לתרום גם לעבודתם של מדריכים פדגוגיים בהנחיית סטודנטים להוראה בעבודתם המעשית במוסדות החינוך . גם גננות ומורים יכולים להיעזר בעבודתם היומיומית עם ילדים בחומר המוגש ביחידת ההוראה ובביבליוגרפיה המומלצת .  אל הספר
מכון מופ"ת