מטרות יחידת ההוראה

מטרות יחידת ההוראה להכיר תיאוריות המסבירות את התפתחות השפה ולהבין את התרומה הייחודית של כל מודל ואת חשיבות השילוב בין התיאוריות ; להכיר את השלבים האופייניים בהתפתחות שפה , מלידה ועד גיל שש , אצל ילדים דוברי שפות שונות בעולם ; להבין את תהליכי רכישת השפה העברית על ידי ילדים < להבין את הקשרים שבין התהליכים הלשוניים , ההכרתיים והחברתיים המתרחשים במהלך התפתחות השפה ; ללמוד לצפות בילדים ולהקשיב להם כדי להעשיר את הידע על יכולות התקשורת של ילדים ועל צמיחת שפתם 1 להכיר דרכים טבעיות וכלים מובנים להערכת רמתם הלשונית של ילדים בגילאים שונים ; ללמוד על חשיבותה הרבה של הסביבה בהתפתחות השפה אצל ילדים , ובעיקר על חשיבותה בהנעת הילד להרבות ולהשתמש באמצעים מילוליים 1 להבין את הקשרים ההדוקים בין התפתחות השפה הדבורה והתפתחות השפה הכתובה .  אל הספר
מכון מופ"ת