ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה ספרים אבישר , אילן , אמטת ה 0 ר , 0 תל אביב , האוניברסיטה הפתוחה , . 1995 אופיר , עדי , עורך , חמישים לארבעים ושמונה.- מומנטים ביקורתיים בתולדות מדינת ישראל , ירושלים , מוסד ון ליר , הוצאת הקיבוץ המאוחד , . 1997 אוריין , דן , דרמה ותיאטרון , תל אביב , אור עם , . 1988 אוריין , דן , ממחזה להצגה , תל אביב , אור עם , . 1988 אוריין , דן , דמות הערבי בתיאטרון הישראלי , תל אביב , אור עם , . 1996 אוריין , דן , יהדותו של התיאטרון הישראלי , תל אביב , הקיבוץ המאוחד , . 1998 אוריין , דן , הבעיה העדתית בתאטרון הישראלי , תל אביב , האוניברסיטה הפתוחה , . 2004 אל דור , יהודית , דפוסי עמדה ונטיות כלפי 'חזרה בתשובה' אצל תלמידים מכיתות י " ב , עבודת גמר לתואר מוסמך במדעי הרוח , אוניברסיטת תל אביב , . 1985 אלמוג , עוז , מלחמת התרבות בישראל - הערכת מצב ותחזית זהירה ( לא פורסם . ( אריסטו , על אומנ / ת הפיוט , עברית : מרדכי הק , תל אביב , מחברות לספרות , תש"ז . אריסטו , פואטיקה , עברית : שרה הלפרין , רמת גן , אוניברסיטת בר אילן , תשל"ז . בן אליעזר , יריב , מי מפחד מהטלויזיה , תל אביב , עם עובד , ...  אל הספר
מכון מופ"ת