8. הערכה וביקורת

* 8 הערכה וביקורת הערכה וביקורת הן מרכיב בהתקבלותה של הדרמה הטלוויזיונית . קני מידה שבסיועם מעריכים את הדרמה הם שונים ומגוונים . כך , לדוגמה , עיתונים נוהגים לפרסם את רשימת המשדרים המצליחים , וביניהם גם סדרות טלוויזיה , בהתאם למספר הצופים בהם באותו השבוע . במקרה זה מדד ההערכה הוא כמותי - מספר הצופים . אפשר להעריך טקסטים דרמטיים טלוויזיוניים גם בדרך שבה מעריכים יצירות ספרות , תיאטרון או קולנוע - הערכה על ידי מבקרים שמיומנותם בבחינת הטקסטים , בעיקר מההיבט האמנותי . הערכת ה"מומחים" משמשת כמרכיב בהתקבלות של הטקסטים , מאחר שהיא מעצבת במידה מסוימת את ההתקבלות אצל צופים שקראו את הביקורת וצפו או יצפו בסדרה . הדה בושס הייתה מבקרת טלוויזיה חלוצה , שעסקה עוד קודם לכן בביקורת רדיו . ברשימה המצורפת היא מתמודדת עם דעותיו של יריב בן אליעזר על טיבם של משדרי הטלוויזיה ועל כלי ההערכה שלהם : בהתאם להנחיותיו של יריב בן אליעזר ... יהיה עלי להפוך אם לא להנדסאית טלוויזיה אזי לפחות לטכנאית טלוויזיה ורדיו וכן להתמחות כאיש קול , תאורה ותפאורה - אם ניקח בחשבון את טענתו , כי הביקורת אינה צריכה להתייחס לתכנים של ה...  אל הספר
מכון מופ"ת