1. דרמה

. 1 דרמה תרגום המילה היוונית "דרמה" כ"פעולה" מסביר , לכאורה , את מגוון היצירות המתכנסות תחת כותרת זו . דרמה מתוארת , בדרך כלל , כפעולה של חיקוי או כהצגה של התנהגות אנושית . פרקי מבוא לדרמה מרבים להדגיש את ההבדל בין דרמה לסיפורת . אבחנה זו נכונה , על פי רוב , שהרי חומרי הסיפורת הם מילים וחומרי הדרמה הם פעולות , מערכות סימנים ויזואליות ושמיעתיות וגם מילים , כמובן . ואולם המחיצה המוגבהת מדי , לעתים , בין הדרמה לסיפורת , עשויה לטשטש את המרכיבים המשותפים להן שעליהם מלמד המחקר הנראטיבי , ואליהם אתייחס בהמשך . אחת הדרכים המשעשעות והמאלפות בהבנת ייחודה של הדרמה היא התנסות בתרגיל דרמטי . גאבין בולטון , תאורטיקן של הדרמה החינוכית , מציע את התרגילים הבאים כדי להסביר מהי דרמה . תחילה הוא מציע התנסויות ב"מה איננו דרמה : " מה איננו דרמה ? ( תרגילי הדגמה ) הליכה חופשית בחדר , בלי לגעת איש ברעהו . - הסתובבות , תוך נטייה למרכז החדר , בלא לגעת איש ברעהו . - תוך כדי הליכה נוגע כל אחד מהמתנסים לסירוגין ( לפי הוראת המנחה ) בראשו , בכתפו , בגבו , בישבנו , בקרסולו . - תוך כדי הליכה נוגע המתנסה ( לפי הוראת ...  אל הספר
מכון מופ"ת