8 הושע: פואטיקה של אלימות

8 הושע : פואטיקה של אלימות מזמור צב בתהלים מדגים את פעולתם של שני עקרונות מבניים המנוגדים זה לזה . הכיאסמוס סוגר את המזמור ומשווה לו צורה מעוגלת ומאוזנת , אבל המלה להגיד , המשוחררת כביכול מכבלים דקדוקיים , פורצת במידת מה את הסגירות הזאת , כאילו בשביל לומר שלעולם אין פעולתו של השיר תמה . הניגוד הזה שבתוך המבנה ניכר במזמורים רבים , ויש שיסוד הפתיחות וההמשכיות חזק יותר מן היסוד הסוגר , כפי שבא לידי ביטוי במזמור אחר : . 1 למנצח בנגינות על השמינית מזמור לךוד : . 2 ה' אל באפף תוכיחני ןאל בחמתף ת ? סרני : . 3 חנני ה' כי אמלל אני רפאני ה' כי נבהלו ץצמי : . 4 ונפשי נבהלה מאד 1 ואתה T : ה' עד מתי . 5 : T T - שובה ה' חלצה נפשי הודיעני למען חקךף : . 6 כי אין במות זכךף ב ^ אול מי יוךה לף : . 7 יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה מטתי בדמעתי עךשי אמסה : . 8 עששה מכעס עיני עתקה בכל צוךךי :  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן