7 תהלים: גבולות הסובייקטיביות

תהלים : גבולות הסובייקטיביות 7 אופיו הדיאלוגי המובהק של שיר השירים הטעה את הפרשנים באשר לז'אנר שהשיר משתייך אליו . האוהב פונה אל השולמית , וזו נענית לו או שאינה נענית . בין השניים קיים חלל טעון מתח שנוצר בשל ההדדיות של קריאותיהם זה אל זה , וגעגועיהם שאינם באים על סיפוקם , וחיפושם . מושא החיפוש הוא האדם האחר , ופניותיהם זה אל זה הן דו שיח ישיר של אני אתה . משום כך סברו רבים ששיר השירים הוא דרמה . מילטון ראה בו "דרמה פסטורלית אלוהית , " וחוקרים מודרגים יותר אף הם סבורים כך ' . ואולם כשאנו באים לבחון את מבנה השיר ניכר שלא מבנה של דרמה הוא זה , וכבר עמדנו על טיבם הלא מוגדר של דמויותיו , של מצבן ושל הרקע שבו הן מופיעות . מה שיש כאן אל נכון הם קולות נסערים ורוגשים ולא דמויות דווקא , ואלה אכן מקיימים ביניהם דיאלוג , אבל זהו דיאלוג שעיקרו הבעת זיקה , והוא ממעט ככל האפשר בעיצוב האישיות ובקביעת הרקע . מזווית הראייה הזאת מגילת אסתר ומגילת רות הם ספרים דרמטיים פי כמה וכמה , ולנו לא נותר אלא לקבוע ששיר השירים משתייך לז'אנר של הליריקה . זאת ועוד ; מקצבו של שיר השירים , כפי שכבר ראינו , הוא המקצב האס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן