ש»רת משה וכמה מקומות אחר‭0>‬ בת‭"3‬ך: המארג הבץ-טקסטואלי