5 שירת משה — פסטורלה בהיפוך

5 שירת משה — פסטורלה בהיפוך המבוא לשירת "האזינו , " בדברים לא , נושא למראית עין הבטחה של פסטורלה . עתידה השירה הזאת , כך נאמר לנו , לספר על הזמן שבו יבוא העם אל נחלתו , " אל האדמה אשר נשבעתי לאכתיו זבת חלב ודבש . " לפנינו חיזיון חטוף של כעין ארקדיה עברית . אבל לא כדי לחגוג את החלב והדבש נכתבה השירה הזאת , כך נאמר , אלא כדי לתאר את השפעתם הרעה של החלב והדבש . כאשר " תמצאן-אתו רעות רבות וצרות , " ביום שייתמו החלב והדבש , אז "וענתה השירה הזאת לפניו לעד" ( פס' . ( 21 דומה שלא את מנעמי הפסטורלה נמצא כאן , לא את הרועים והחולבות המאושרות , אלא משהו שיש בו יותר מן האנטי פסטורלה . שירת "האזינו" עצמה , בפרק לב , נושאת גם היא הבטחה דומה בפתיחתה . שוב נשמעת כאן הנעימה הפסטורלית : האזינו ה # מים ואדבךה ותשמע הארץ אמרי פי : יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעיךם ןנלי ךשא וכךביבים עלי עשב : 0 ב' לב , ( 2-1 משה אמר שעתידה השירה הזאת להיזכר ברבות הימים , ואכן שקספיר זכר אותה וחזר עליה , בסילוף מה , בדבריה של פורציה לשיילוק בגנות חומרתו כביכול של הצדק התנ"כי ! "מדת הרחמים אין לה אונס / ? כרביבים מן השמים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן