4 נביא וקהלו — חוזה שהופר

4 נביא וקהלו — חוזה שהופר בכמה וכמה מקומות יחזקאל מתאר את הנסיבות שבהן השמיע את נבואותיו : ( ח , 1 , יד , ; 1 כ , 1 , לג , : ( 31 אנו רואים את זקני העם יושבים לפניו , אולי במעגל , וממתינים לו בקוצר רוח שיפתח בדברים . יחזקאל נזקק לקהלו שיהיה עד למעשיו הסמליים וישמע את נבואותיו , ואף על פי כן הוא מוכיח אותם על להיטותם . מהו העונג שציפו לו , ומדוע ראויים היו לתוכחה ? התמונה הבהירה ביותר מצטיירת בפרק לג : ואתה 3 ן אךם בני עמך הנךברים בך אצל הקירות ובפתחי הבתים וז 3 ר חד את אחד איש את אחיו לאמר באו נא ןשמעו מה הדבר היוצא מאת ה : ' ויבואו אליך כמבוא עם וישבו לפךף עמי ושמעו את ךבךיך ואותם לא יעשו כי עגבים בפיהם המה עשים אחרי בצעם לבם הלך 1 והנך להם כשיר עגבים יפה קול ומטב נגן ושמעו את ךבךיף ועשים אינם אותם : ( יח' לג , ( 32-30 באותה הרוח הוכיח הנביא עמוס , כמאתיים שנה קודם לכן , את הסרחים על ערשותם ופורטים עלי נבל והופכים ללענה משפט ( עמ' ה , ; 23 ו , . ( 5 אבל גולי בבל הבאים לשמוע את דברי יחזקאל הם בעלי טעם אמנותי מעודן יותר : לא נגינת הנבל כי אם מלותיו של הנביא עצמו הן באוזניהם כשיר עגבים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן