שירת מקרא :עדויות ופואטיקה

_א' _זזואייפ _^ _ה _? 1 _גא _^ 1 _* צ < בו 17 _ע _*\ _גר אילן א' הראל פיש שיות מקרא עדות ופואטיקה אי הראל פי ש שירת מקיא עדות ופואטיקה . 4 הוצאת אוניברסיטת בר אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן