מקורות

מקורות אור-בך , י' . ( 1987 ) ילדים שאינם רוצים לחיות . רמת גן : אוניברסיטת בר-אילן . אייטמטוב , צ' . ( 1981 ) והיום איננו כלה . תרגום : ד' מרקון וא' פורת . תל אביב : עם עובד . אילון , ע' ולהד , מ' . ( 1992 ) כל החיים לפניך : בניית התמודדות ומניעת התאבדות . חיפה : נורד . אילן , א' . ( 1973 ) עקרון המאחר את הפעולה התירפויטית בחינוך המיוחד ובפסיכותרפיה של הילד . חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה , האוניברסיטה העברית , ירושלים . אפטר , א' ועופר , נ' . ( 1998 ) התאבדויות בקרב בני נוער . ירושלים : מכון הנרייטה סולד . ארהרד , ר' ואל-דור , י' . ( 1991 ) חוסן נפשי - שיפור כושר ההתמודדות במצבי מצוקה ומניעת התאבדות . משרד החינוך והתרבות , שירות פסיכולוגי ייעוצי . ארנון , ר , ' שני , מ' וזייגר , ט' . ( 1999 ) מחשבות של מורים אורות מקצועם . דוח מחקר , מכללת בית ברל . ברק , ע' . ( 2000 ) האינטרנט והתאבדויות : ביטוי נוסף לשתי הפנים של האינטרנט . הייעוץ החינוכי , ט , . 128-111 גילת , י' . ( 1993 ) פניות מתבגרים לשירותי תמיכה טלפוניים - עמדות והתנהגות . חברה ורווחה , י"ג . 350-339 , ( 4 ) . גילת ,...  אל הספר
מכון מופ"ת