פעילויות לפיתוח מיומנויות סיוע לצעירים אובדניים

פעילויות לפיתוח מיומנויות סיוע לצעירים אובדניים wj ioilc nidaj fln Iceijo n 1 lc > 3 x 11 om'N . 1 100 N nif'Sd 1 : WD woihilc מורים , סטודנטים להוראה , תלמידי תיכון ו 0 * רח . : nif 'SDT ) להקנות למשתתפים ידע בנוגע להיבטים מרכזיים של התנהגות אובדנית . 0 ? ר > קל ., ™ / ? סיוע במניעת התאבדויות מחייב ידע מבוסס על אודות התופעה . כקרב הציבור הרחב יש הרבה תפישות מוטעות על היבטים שונים של התאבדות , ובעיקר על הסיבות והנסיבות של התאבדויות . המחקר שנעשה עד כה בנוגע להתנהגות אובדנית מאפשר לספק מידע מבוסס ואמין . הפעילות הכאה מיועדת להקנות למשתתפים מידע שכזה . : j ) 1 f > 8 an mar ) המנחה יחלק למשתתפים שאלון ( המובא להלן , ( הבודק ידע בנושא התאבדות , ולא עמדות או מחשבות , ויבקש מהם לענות עליו . השאלון מורכב מהיגדים המתארים היבטים שונים של התאבדות . לכל אחד מן ההיגדים יש תשובה נכונה , המבוססת על מחקרים בתחום . המשתתפים יענו אם הנאמר בהיגד הוא נכון או לא נכון , לדעתם . אחר כך יכתוב המנחה את תשובותיהם על הלוח במטרה לבדוק מה הם יודעים על התאבדות ועד כמה מבטאות תשובותיהם מיתוסים רווחים . בשלב הבא י...  אל הספר
מכון מופ"ת