טיפול בהתנהגות אובדנית

טיפול בהתנהגותאובדנית מניעה של התנהגות אובדנית יש הבחנה בין שני סוגים של התערבויות למניעת התנהגות אוכדנית : מניעה ראשונית ומניעה שניונית ושלישונית . מניעה ראשונית מיועדת לאוכלוסייה כולה , או לקבוצות כמו תלמידי בית ספר , ואינה מכוונת רק למי שנמצאים בסיכון אובדני . מטרתה של המניעה הראשונית היא להפחית את הסיכון הפוטנציאלי להתנהגות אובדנית בקהילה באמצעות מתן מידע , הצעת שירותים של סיוע נפשי למגוון של מצוקות והפעלת תוכניות למניעת התאבדות , בייחוד בבתי ספר . מניעה שניונית ושלישונית מתמקדת במי שנמצא בסיכון אובדני גבוה או במי שכבר עשה ניסיון אובדני . היא נעשית בעיקר באמצעות אנשי מקצוע בריאות הנפש , אם כי במקרי חירום יש תפקיד גם לאנשים הנמצאים בסביבה של המאיימים בהתאבדות , כמו מורים . דרכים למניעה ראשונית א , הפצה של מידע : כדומה למניעה ראשונית של מחלות גופניות ונפשיות , גם במניעה של התנהגות אובדנית יש חשיבות רבה להפצה של מידע על היבטים שונים של התופעה . המידע מופץ הן לכלל האוכלוסייה והן לקבוצות מוגדרות שנמצאות במגע עם אוכלוסיות בסיכון , כמו מורים . אחד האמצעים העיקריים להפצה של מידע הוא ספרים ...  אל הספר
מכון מופ"ת