ניסיונות התאבדות

ניסיונות התאבדות ניסיונות התאבדות שכיחים הרבה יותר מאשר התאבדויות בפועל , אם כי קשה להעריך את שיעורם המדויק , וזאת משני טעמים : האחד , קשה להגדיר בבירור מה הוא ניסיון התאבדות . כהתאבדות יש מרכיב של כוונה , ולפיכך גם ניסיון התאבדות יש להגדיר כהתנהגות המכוונת לשים קץ לחיים . ואולם לא תמיד אפשר לדעת בוודאות אם אדם שפוגע בעצמו אכן מתכוון לשים קץ לחייו . קחו לדוגמה התנהגות של נערה שסובלת מאנורקסיה נרבוזה . אחד הסימנים העיקריים של ההפרעה הוא הרעבה עצמית . בחלק ( קטן ) מן המקרים , כאשר הנערה מסרבת לקבל טיפול , ההפרעה עלולה להסתיים במוות . אם כן , האם נגדיר כל נערה אנורקסית שמסרבת לקבל טיפול כמי שמנסה להתאבד ? הסטטיסטיקה של ניסיונות התאבדות אינה כוללת את המקרים האלה . הטעם השני לקושי באומדן הניסיונות האובדניים הוא דיווח חלקי שלהם . הסטטיסטיקות מבוססות בעיקר על דיווחים של בתי חולים , והן מייצגות רק שליש מן המקרים שבהם נעשה , ככל הנראה , ניסיון התאבדות ( אפטר ועופר , . ( 1998 מחקרים שבדקו שיעורים של התאבדויות ושל ניסיונות התאבדות מעידים על מאפיינים שונים של מתאבדים ומי שמנסים להתאבד . שיעור ההתא...  אל הספר
מכון מופ"ת