התמודדות עם משבר

התמודדות עם משבר כאמור , משברים הם חלק בלתי נפרד מתהליך ההתפתחות הנורמלי של הפרט וממלאים בו תפקיד חשוב . המעבר משלב התפתחותי אחד לאחר כרוך כהכרח בערעור המצב היציב בשלב הנתון כדי לאפשר צמיחה אל מצב מורכב יותר , שבו הפרט עומד מול דרישות מאתגרות יותר שהסביבה מפנה אליו . כך , למשל , בתקופת ההתבגרות מתחוללים שינויים בכל המערכות התפקודיות של הפרט , אשר דרושים כדי לעבור מהדפוסים שהתגבשו בילדות לדפוסים מורכבים יותר המאפיינים תפקוד של בוגר . גם משברים שהם תוצאה של אירועים בלתי צפויים עשויים לסייע בחיזוק הכוחות ובהעשרה של משאבי ההתמודדות . ואכן , ברוב המקרים בני אדם מצליחים להתמודד בהצלחה עם מצבי משבר ולצאת מהם מחוזקים . חשבו , למשל , על אדם שנפגע בתאונה ונאלץ לקבל טיפולים רפואיים תקופה ממושכת , הכרוכים בכאבים , במתח ובחרדה ובהינתקות משגרת החיים הקודמת לתאונה . התמודדות מוצלחת עם משבר מחייבת אותו לגייס מגוון של אמצעים ממאגר המשאבים שלו.- כוחות גופניים הדרושים לצורך החזרה לתפקוד גופני מלא ; כוחות קוגניטיביים הדרושים , למשל , לשם פיתוח ראייה שונה , אופטימית יותר , של מצבו הכללי , לעומת הראייה הראש...  אל הספר
מכון מופ"ת